Thiết kế web, Web hosting, Phần mềm quản lý khách hàng | Hải Nhân