Hướng dẫn

Các thông báo email thường gặp

Dưới đây là các thông báo thường gặp của máy chủ mail trong quá trình gửi nhận email:

1. Error: Host name: {tên máy chủ / địa chỉ IP}, message: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Tried 5 time(s)

Thông báo này có nghĩa email của bạn đã được máy chủ mail của Hải Nhân cố gắng gửi đến máy chủ mail của địa chỉ đến trong 5 lần, nhưng máy chủ bên kia đều không trả lời. Có thể thời điểm gửi mail đó, máy chủ bên nhận gặp trục trặc kỹ thuật hoặc đường truyền đến máy chủ đó bị nghẽn nên email không thể gửi được, hoặc địa chỉ email bị sai. Bạn cần phải gửi lại email này khi chắc chắn địa chỉ email là đúng.

2. Remote server replied: 552 5.7.0 review our attachment guidelines.

Bạn sẽ gặp thông báo này khi gửi email có đính kèm file & loại file đó không được máy chủ nhận chấp nhận. Ví dụ như gửi file loại thực thi vào hệ thống mail của Google.

Xem thêm hướng dẫn về file đính kèm của Google: https://support.google.com/mail/answer/6590?hl=en 

3. Remote server replied: 550 Unknown user.

Đây là thông báo cho biết không tồn tại địa chỉ email trong một hệ thống email. Hãy kiểm tra lại địa chỉ email, nếu địa chị email là đúng thì có nghĩa là địa chỉ email đó đã bị xóa hoặc disable khỏi hệ thống email nhận.

4. Error Description: Inbox is full. Additional information: The recipients inbox is full.

Thông báo này cho biết hộp thư của người nhận bị đầy nên không nhận được email của bạn.

Xem thêm
Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad